01. Formål
  Støtte til teknisk-videnskabelig forskning og merkantil videreuddannelse til gavn for dansk industri.   P.A. Fiskers Fond
     

02. Betingelser
  Fonden fordeler 2 gange årligt midler til videregående uddannelse af ingeniører, tekniske og merkantile medarbejdere i dansk industri, herunder til studieophold i udlandet ved universitet eller anden læreanstalt.

Endvidere uddeles midler til støtte af teknisk-videnskabelig forskning og til løsning af specielle tekniske opgaver, der må antages at have eller kunne få betydning for dansk industri.

Kun ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse som ingeniør, teknisk eller merkantil medarbejder, kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til fællesrejser eller udvekslingsophold.
 
     

03. Ansøgningsfrist
  1. april og 1. oktober. Ansøgere, der ikke har modtaget svar senest udgangen af juni/december måned, kan tage dette som udtryk for, at deres ansøgning ikke er imødekommet.  
     

04. Ansøgning
 

Ansøgninger skal være bilagt følgende information:

  • CPR og/eller CVR nr.
  • Fornøden/relevant information herunder CV samt budget.
  • Frankeret svarkuvert - såfremt bilag ønskes returneret.
  • Vi indsætter som udgangspunkt alle legater på Nem Konto - ønskes dette ikke - bedes andet konto nr. oplyst på ansøgningen.

Ansøgning sendes til:

 
     

05. Adresse
  Fabrikant P.A. Fiskers Fond
Postboks 180
2860 Søborg
 
       

06. Opdateret
  Siden senest opdateret: Oktober 2020.