01. Formål
  Støtte til teknisk-videnskabelig forskning og merkantil videreuddannelse til gavn for dansk industri.   P.A. Fiskers Fond
     

02. Betingelser
  Fonden fordeler midler til videregående uddannelse af ingeniører, tekniske og merkantile medarbejdere i dansk industri, herunder til studieophold i udlandet ved universitet eller anden læreanstalt.

Endvidere uddeles midler til støtte af teknisk-videnskabelig forskning og til løsning af specielle tekniske opgaver, der må antages at have eller kunne få betydning for dansk industri.

Kun ansøgere, der har afsluttet en kandidatuddannelse som ingeniør, teknisk eller merkantil medarbejder, kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til fællesrejser eller udvekslingsophold.
 
     

03. Ansøgningsfrist
  1. april og 1. oktober. Ansøgere, der ikke har modtaget svar senest udgangen af maj/november måned, kan tage dette som udtryk for, at deres ansøgning ikke er imødekommet.  
     

04. Ansøgningsskema
  Nej. Hvis indsendt ansøgning og bilag ønskes returneret, skal der vedlægges frankeret svarkuvert.  
     

05. Adresse
  Ansøgning med oplyst CPRnr. og bilagt fornøden dokumentation (herunder CV) sendes til:

Fabrikant P. A. Fiskers Fond
Postboks 180
2860 Søborg
 
       

06. Opdateret
  Siden senest opdateret: 31. oktober 2017.